این روزها انگاردکترمحمود احمدی نژاد در ایران حضور ندارد.قبلا گفته بودم ایشان پس ازتمام شدن دوره ریاست جمهوری اش به شدت منزوی خواهد شد .به گمانم علائم این انزوا ازهم اکنون آشکارشده است.

این روزها که بازار رقابتهای انتخاباتی گرم است سکوت اسفندیاردولت ومحمود او بسیار تعجب برانگیزاست. من به بسیار از کسانی که ازعلت این سکوت می پرسند گفته ام با شناختی که ازاحمدی نژاد این سالها دارم هرگز او را فردی نمی دانم که ازاقدامات تخریبی علیه رقبای خود دست برداشته باشد. حالا اینکه چرا اینگونه ساکت است، باید درانتظار زمانی نزدیک! بود که زمان مفسر خوبی است!

عجیب تراینکه سعید جلیلی که  این روزها نامزد محبوب رسانه ملی است و رفتارغیر عادلانه رسانه ملی نسبت به پرداخت خبرهای او در وقتهای زنده و بسیارحساس- ازجمله دقایقی قبل از پخش بازی فوتبال حساس دیروز تیم های ملی فوتبال ایران ولبنان- صدای سایر نامزدها را هم در آورده است! و سابقه اجراییش دراین سالها وعدم بکارگیری اش حداقل در  دودولت احمدی نژاد گویای این بوده که  وی را  دراداره یک وزارتخانه هم ناتوان می دانسته اند هموکه بعضی به غلط یا درست وضعیت رای سازی یا رای خواهی برای او را در رای گیری جمعه فرا روی، همانند وضعیت احمدی نژاد درانتخابات سالهای ۸۴ و۸۸ می دانند!- وخدا کند که این فاجعه محقق نشود وتدبیر تدبیرسازان نقش بر آب شود- با عدم هوشمندی لازم ازسرنوشت تلخ احمدی نژاد بدون اینکه متعرض هاشمی شود، سعی درتقلید ازروشهای شکست خورده وی درالقای ساده زیستی اش به مردم دارد.مثلا کسی که تا زمان ثبت نام هیچ او را جز با کت وشلوار ندید ونمی دید  بدون کت و فقط با پیراهن به پشت تریبون می رود و پیراهنش را هم از شلوار بیرون می گذارد!

این روزها به رغم همه تخریبهای دستوری و فرمایشی وسناریوهای برنامه ریزی شده همه جا سخن ازافزایش محبوبیت هاشمی درمیان مردم وجناحهای سیاسی با سلایق گوناگون نسبت به گذشته است:

– بنرهای تبلیغاتی درتهران وغیر تهران مزین به عکس های هاشمی شده است.

– تیتراول روزنامه ها و تلکسهای خبری تصاویر و سخنان اوست.

– گروهها وچهره های اجتماعی فرهنگی وسیاسی  بویژه اصلاح طلبانی که درگذشته ای نه چندان دوراز منتقدان و بلکه مخالفان جدی وی بودند در دیدار و ملاقات با وی و کسب رهنمودهایش بیش از گذشته اصرار دارند.

–    – فضلا و مراجع قم ومشهد ونجف و..بیش ازگذشته درحمایت علنی او سخن گفته و بیانیه داده و می دهند.

–    – وضعیت خطیر کشورچنان است که وی دراذهان بسیاری ازمردم درقامت یک منجی مجسم شده است وهنوزهمه منتظرحادثه ای هستند که وی با حکم حکومتی به صحنه انتخابات برگردد، امری که غیرممکن است.

–  بسیاری ازچشم ها وذهن ها به رای او دوخته شده است. همه ازهم می پرسند بالاخره هاشمی درانتخابات جمعه به چه کسی رای می دهد.

آری این همان هاشمی که سالها قبل یکی ازدوستان مشترک من واحمدی نژاد می گفت وی درسال اول ریاست جمهوری نامیمون خود به او گفته است ماموریت اصلی من ازحضور درانتخابات ریاست جمهوری کوبیدن وحذف هاشمی ازصحنه سیاسی کشور بود واکنون حس می کنم کارم تمام شده است وماموریت دیگری ندارم!

اکنون او با تلخی به خود می اندیشد سرانجام آن همه حمله به هاشمی چه شد؟!

چقدراین تاریخ کوتاه سی و چند ساله نظام ما عبرت آوراست!

غلامعلی رجایی

دز ان ان