دزفول امروز:فقط کسانی که چند ساعتی در گرمای طاقت فرسای خوزستان بدون تهویه مناسب بوده اند می توانند درک کنند که دلایل متعدد مسئولین درمورد قطعی برق برای مردم هوا را خنک نمی کند!

اواخر اردیبهشت ماه امسال بود که یکی از مسئولین ارشد استان طی سخنانی اظهار داشت: در تابستان امسال اولویت در استان برق نیست بلکه تامین آب شرب و فراهم کردن آب برای طرح های کشاورزی در استان است. همان زمان طی یادداشتی در همین پایگاه خبری از اولویت نداشت برق در خوزستان اظهار نگرانی کردیم و نوشتیم با توجه به شرایط آب وهوایی خاص خوزستان در تابستان برق و آب هردو باید در اولویت باشند وگرنه مردم استان در تابستان امسال با مشکلات عدیده ای مواجه خواهند شد.

به نظر می رسد افزایش بارندگی ها و بالا آمدن سطح آب در پشت سدها و چرخیدن توربین های نیروگاه های برق قدری خیال مسئولین را نسبت به تامین برق استان در تابستان راحت کرده بود ولی این روزها داستان برق طور دیگری رقم خورده است و قطعی مکرر برق در برخی شهرهای خوزستان جز کلافگی چاره دیگری برای مردم باقی نگذاشته است.

اینکه شما در گرمترین نقطه کشور و به نقل از برخی منابع گرمترین نقطه جهان یعنی آبادان بتوانید ۲۴ساعت زندگی بدون برق را تحمل کنید واقعا شاهکار بزرگی است البته به این گرما رطوبت طاقت فرسای آبادان را هم اضافه کنید!!

جمله معترضه{در همین زمانی که مشغول نوشتن این یادداشت کوتاه هستم لامپ کم مصرف اتاق در بالای سرم سوسو می زند و کوچه پایین تراز ما در این گرمای ۵۰درجه  به خاموشی مطلق فرو رفت،این هم برکات نوشتن از بی برقی…!!}

فقط آبادانی ها از این قطعی برق رنج نمی برند بلکه حال  و روز اهوازی ها هم بهتر از آبادانی ها نیست و آن ها هم با بی برقی های مکرر در تابستان گرم خوزستان روزگار می گذرانند.

 البته مسئولین محترم برق استان برای هرکدام از شهرها دلیل خاص خود را دارند،برای نمونه یکی از مسئولین برق استان در مصاحبه ای گفته است که سرقت کابل های برق از دلایل عمده قطع برق در برخی شهرستان هاست وهکذا…

این که دلایل مختلفی مثل فرسودگی شبکه،سرقت کابل ها ،کاهش تولید برق،مصرف زیاد توسط مردم برای قطع برق شهرستان های مختلف خوزستان وجود دارد را منکر نیستیم ولی این مشکلات مسائل دیروز و امروز نبوده است و چندین وچند سال است که همین سرقت ها و همین مصرف زیاد و…وجود دارد برای رفع این مشکلات چه اقداماتی انجام شده است.

آیا اگر تامین برق هم مثل تامین آب در تابستان جاری در اولویت های استان قرار می گرفت باز هم دچار این مشکلات و نارضایتی ها می شدیم؟ مسئولین اگر خواستند می توانند ما را کم سواد و غیرمطلع قلمداد کنند ولی فقط به این سوال پاسخ دهند که ساخت این همه سد و نیروگاه بر رودهای جاری خوزستان نتیجه اش چه شد؟ 

اجمالا اینکه فقط کسانی که چند ساعتی در گرمای طاقت فرسای خوزستان بدون تهویه مناسب بوده اند می توانند درک کنند که دلایل متعدد مسئولین درمورد قطعی برق برای مردم خوزستان هوا را خنک نمی کند!

 

نجف آبادی