به گزارش دزفول امروز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ ببر سفید بنگال‌ برای تصاحب تکه‌ای گوشت تازه که توسط مربیان به درون استخر شیشه‌ای باغ‌وحش کالیفرنیا انداخته شده بود شیرجه می‌زند.