به گزارش دزفول امروز به نقل از روابط عمومی دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول: طی ابلاغهای جداگانه از سوی ریاست دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول مدیران ذیل منصوب شدند

جناب آقای دکتر رضا نیک اندیش به سمت ( سرپرست امور فرهنگی دانشگاه) و جناب آقای مهندس شکرالهی به سمت(سرپرست امور تربیت بدنی دانشگاه) منصوب شد.

ضمنا از آقایان دکتر حمزه معیری(مدیر سابق فرهنگی) و جناب آقای حسین کثیری(مدیر سابق تربیت بدنی) و به پاس زحماتشان تقدیر به عمل آمد