به گزارش دزفول امروز به نقل از باشگاه خبرنگاران، وضعیت مبهم این کشور خطی بر روی نصف النهار به دلیل زیگزاگی بودن خط نصف النهار در این منطقه از کره زمین باعث شده بود که کریباتی سالها با این مشکل مواجه باشد که ساعت رسمی کشورش چقدر با مدار گرینویچ فاصله دارد.


اما رئیس جمهور کریباتی در سال ۱۹۹۵ با پیشنهاد فاصله ۱۴ ساعته از مدار گرینویچ تمامی مشکلات را در این باره حل کرد و بدین جهت این کشور تنها کشوری است که با مدار گرینویچ ۱۴ ساعت فاصله زمانی دارد و این موضوع به دلیل آنست که حداکثر فاصله از گرینویچ می تواند ۱۲ فاصله داشته باشد.
بدین جهت کریباتی یگانه کشوری محسوب می شود که زودتر از تمامی کشورهای جهان سال نوی میلادی را جشن می گیرد.
گفتنی است که موضوع اختلاف بر سر مدار نصف النهار در غرب قاره آمریکا، یکی از موضوعات لاینحلی است که به واسطه فشار مقامات ایالات متحده آمریکا ایجاد شده و تاکنون هیچ ارگان و یا کشوری نتوانسته بحث تغییر در حالت زیگزاگی این نصف النهار را که به واسطه هژمونی آمریکا به دلیل نفوذ سیاسی و اقتصادی در این منطقه ایجاد شده را به نتیجه برساند و  در نهایت کشوری همچون کریباتی با دور زدن قوانین توانسته شرایط کشورش را در این بازه زمانی حل کند.

2849160_393 2849161_293 2849162_526 2849163_939 2849164_936