به گزارش دزفول امروز  به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شبکه آبیاری دز: “منصور ظهور سلیمانی” گفت:. ساخت و نصب پل فلزی به طول ۱۷ متر و عرض یک متر و نصب شاخص ارتفاع سنجی (اشل) به منظور قرائت روزانه تغییرات سطح آب از مهمترین بخش های این ایستگاه آبسنجی است.


وی ضرورت انتقال مداوم آب در این کانال را یادآور شد و تاکید کرد: برآورد جریان آب این کانال مهم ارتباطی به ویژه در زمان کم آبی  از مهم ترین ابزارهای مدیریت مصرف بهینه منابع آبی است که با احداث این ایستگاه آبسنجی دسترسی به آمار دبی این رودخانه تسهیل گردیده است.

ad54598e-dc59-43e4-a3f3-546dd1201655
گفتنی است انتقال آب رودخانه دز از طریق این کانال نقش مهمی درافزایش کیفیت آب رودخانه کرخه داشته و در مواقع لزوم می تواند کم آبی حوزه کرخه و شهرهای جنوبی استان خوزستان را جبران کند.
طرح انتقال آب شُرب از کانال پای پل کرخه در منطقه ام الدبس تا تصفیه خانه کیان آباد اهواز بهمن ماه سال ۹۲ به بهره برداری رسید.
شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان مدیریت شبکه های آبیاری دز، کرخه شمالی و لور را برعهده دارد.

انتهای پیام/