به گزارش دزفول امروز: رییس هیات سوارکاری شهرستان دزفول به خبرنگار ایرنا گفت:هفته نخست این مسابقات در سه گروه در پیست سوارکاری شهیدان ابراهیمی پور دزفول با استقبال مردم برگزار گردید.

‘علیرضا پنبه زن ‘ افزود:مسابقات سوارکاری اسب اصیل عرب خوزستان در چهار هفته و به منظور حفظ آمادگی برای شرکت در مسابقات قهرمانی کشور برگزار می شود.

وی افزود: در هفته نخست این مسابقات در رده اسب های صفر امتیاز مقام اول را اسب کدخدا از دزفول کسب کرد و مقام های دوم و سوم نیز به اسب هایی از شادگان و اندیمشک تعلق گرفت.

در رده اسب های ۸ تا ۱۸ امتیاز نیز اسب کیکاوس از اندیمشک مقام اول را کسب کرد ، مقام دوم به اسب لور از شادگان رسید و مقام سوم را نیز اسب غبار از دزفول بدست آورد.

در کورس سوم اسب های ۱۸ امتیازی به بالا نیز هر سه مقام به اسب هایی از دزفول رسید.

مسابقات سوارکاری اسب اصیل عرب خوزستان قهرمانی کشور اسفند ماه امسال در خوزستان برگزار می شود.