به گزارش دزفول امروز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، تفنگ گونه ای از سلاح گرم و انفرادی است، بعضی از تفنگ ها هم وجود دارند که دارای ظاهری بسیار عجیب هستند.

تفنگ 1 تفنگ 2 تفنگ 3 تفنگ 4 تفنگ 5 تفنگ 7 تفنگ 8 تفنگ 9 تفنگ 11 تفنگ 12 تفنگ 13 تفنگ 14 تفنگ 15 تفنگ 16 تفنگ