به گزارش دزفول امروز به نقل از فارس، قرار است در ترکمنستان انجام اجباری کارهای مفید اجتماعی بابت تخلفات اداری در ترکمنستان اعمال شود

حکم انجام کارهای اجتماعی به عنوان مجازات غیر زندانی از سوی دادگاه به مدت ۱۲ الی ۷۲ ساعت تعیین می‌شود.

در صورتی که شخصی که مرتکب انجام تخلفات اداری شده‌ دانشجو و یا کارمند باشد، مجازات نباید بیش از ۴ ساعت در اوقات غیر کاری و اداری باشد.

افراد متخلف که به سن بلوغ نرسیده باشند، زنان باردار، زنانی که در مرخصی مراقبت از کودک به سرمی‌برند، معلولین، بازنشستگان، نظامیان و اتباع خارجی مشمول این نوع مجازات جایگزین زندان نمی‌شوند.

کارهای نظافت و آبادسازی، مراقبت از بیماران و معلولین، رفتگری، کارهای غیر حرفه‏‌ای کشاورزی، محوطه‌سازی، کارهای غیرحرفه‌ای ایجاد مناطق سبز از جمله کارهای هستند که از سوی دادگاه، متخلفان محکوم به اجرای آنها می‌‏شوند.