به گزارش دزفول امروز به نقل از ایلام بیدار، با تلاش شبانه روزی نیروهای امنیتی در اطلاعات سپاه امیرالمومنین(ع) استان ایلام،دو عامل شبکه دین ستیز در ایلام دستگیر شدند.

یک منبع آگاه امنیتی اظهار کرد: این افراد که به صورت باندی به دنبال سست کردن مبانی اعتقادی مردم به ویژه جوانان، ایجاد شبهه‌افکنی در افکار و اصول دین و تخریب چهره برخی از شخصیت‌های مذهبی کشورمان تلاش مذبوحانه داشتند، شناسایی و دستگیر شدند.

وی ادامه داد: این افراد درصدد بودند که با چاپ قرآن تحرف شده، تهیه جزوات شبهه افکن در خصوص اصول دین و دیگر باورهای شیعه آنها را در سطح استان انتشار دهند که با عملیات به موقع نیروهای اطلاعات سپاه امیرالمومنین(ع) بازداشت شدند.

این منبع آگاه امنیتی تاکید کرد: علاوه برقرآن های تحریف شده، بیش از ۴۵۰ صفحه جزوه شبهه افکن از این عوامل کشف و ضبط گردید.

وی گفت: هم اکنون این افراد برای صدور حکم در اختیار دستگاه قضایی استان قرار گرفته اند.