به گزارش دزفول امروز به نقل از باشگاه خبرنگاران، مدارک شناسایی هویتی از جمله کارت ملی و شناسنامه که مفقود شده و توسط فرد یابنده به اداره پست سپرده می‌شود، توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به سازمان ثبت احوال تحویل داده می‌شود.

لذا برای سهولت در امر پیدا کردن این مدارک مفقودی می‌توان به پرتال WWW.sabteahval.ir مراجعه کرده و با وارد کردن شماره ملی مدارک خود را جستجو کرده و در نهایت به اداره ثبت احوالی که نشانی آن در سامانه الکترونیکی سازمان ثبت احوال درج شده است، مدارک خود را دریافت کنند.

در آخر گفته می‌شود که بهتر است هموطنان قبل از اینکه نسبت به درخواست مدارک شناسایی هویتی به صورت المثنی اقدام کنند، از طریق سامانه الکترونیکی سازمان ثبت احوال کشور و مدارک مفقودی خود را پیگیری کرده و از آخرین وضعیت این مدارک مطلع شوند.