به گزارش دزفول امروز به نقل از فارس:مرکز تحقیقاتی نامورا ژاپن با اشاره به اینکه جنگ سرد میان ایران و عربستان قیمت نفت را پائین نگه داشته است تاکید کرد که ریاض به دنبال این است تا با پائین نگه‌داشتن قیمت نفت نظام ایران را تغییر دهد.

این مرکز تحقیقاتی با اشاره به اینکه قیمت نفت بیش از کاهش خواهد یافت تصریح کرد که عربستان به دنبال این است که با افزایش تولید بازار و کاهش بیش از پیش قیمت نفت حکومت ایران را تغییر دهد.

این گزارش تصریح می‌کند که متوازن کردن بازار انرژی و زیان‌ده کردن نفت شل آمریکا از دیگر اهداف عربستان سعودی از کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی است.

عربستان با کاهش قیمت نفت به دنبال تغییر نظام در ایران است

نامورا در ادامه با اشاره به اینکه سعودی‌ها خودشان هم از کاهش قیمت نفت احساس تنگنا می‌کنند ولی سیاست خارجی در شرایط کنونی از اهیمت بالاتر برای آنها برخوردار است، می افزاید: عربستان بین ۱۲ تا ۱۸ ماه دیگر می‌تواند چنین شرایطی را تحمل کند.

این مرکز تحقیقاتی ژاپنی در ادامه از احتمال کاهش قیمت تا مرز ۴۰ دلار در هر بشکه خبر داد و تاکید کرد که سعودی‌ها به دنبال تغییر حکومت ایران و یا رسیدن به توافقی هسته‌ای مناسب از نگاه خودشان با ایران هستند و نقطه عطف طرح عربستان زمانی است که مردم به خیابان‌ها بیایند.