به گزارش دزفول امروز: آیت الله محسن حیدری امام جمعه موقت اهواز در خصوص  اظهارات  دیروز علی مطهری در مجلس  اظهار داشت: اعتباری به حرفهای یک آدم غیرعادی و غیرنرمال نمی تواند باشد حرفهای او هیچ وجاهت و جایگاهی ندارد.

وی ادامه داد:حرفهای او دهن کجی به امام امت است وی حرف هایی زد تا بهانه دست رسانه های بیگانه بدهد تا نظام را بکوبند حرفهای او در خصوص مسجد اهل سنت در تهران و… در راستای ایجاد تفرقه بین شیعه و سنی است.

 آیت الله محسن حیدری تاکید کرد:سخنان علی مطهری خدمت به انگلیس بود واین حداقل قضاوت و داوری ما در خصوص یک آدم غیرنرمال است و الا دیگر یک قضاوت بدبیانه تری در موردش نمی کنیم ولی اگر به این کارها ادامه داد باید جور دیگری در مورد او قضاوت کرد.

وی افزود:مطهری تعبیری که در مورد یوم الله ۹ دی به کار برد نشان دهنده این است که خیلی آدم پرتی است در کجای ۹ دی مردم از دو طرف  بیزاری جستند؟ موضع مردم در برابر فتنه گران و کسانی بود که در عاشورا هتک حرمت کردند مردم خواستار اعدام فتنه گران بودند ولی با تحریفی که مطهری انجام داد ضرورت تکریم و پاسداشت ۹ دی بیشتر برای ما مشخص شد.

امام جمعه موقت اهواز  تصریح کرد:همانگونه که اگر اصل انقلاب مرتب تکرار نشود احتمال دارد دشمنان انقلاب آن را تحریف کنند کمااینکه خیلی تلاش ها در این زمینه کردند ۹ دی هم یکی از ایام الله انقلاب و نظام است که اگر مدام یادآوری نشود و حقیقتش تبیین نشود خوف تحریفش از سوی جاهلان امثال همین ناطق غیرنرمال و افراد مغرض و مزدور وجود دارد.

رهیاب