به گزارش دزفول امروز به نقل از ایسنا”: “کانه موتسوانا” راهنمای گردشگری پارک حیات وحش “بوتسوانا” که همراه با یک گروه گردشگر به منطقه آمده بود این لحظات شگفت انگیز را شاهد بوده و عکاسی کرده است. او در ذیل عکس های این ماجرا نوشته که این بزکوهی پس از آنکه در طلوع آفتاب مورد حمله گله سگ های وحشی قرار گرفته از دست آنها فرار می‌کند و با زیرکی به سمت رودخانه‌ای که از بوتسوانا می گذرد می دود و وارد آب می‌شود.

به روایت عکاس بز کوهی با وجودی که در محاصره ۲۰ سگ وحشی گرسنه قرار می گیرداما با رسیدن به آب نجات را ممکن می بیند چون سگ ها از عمیق شدن آب هراس دارند و به او نزدیک نمی‌شوند. او برای لحظات طولانی در آب می ماند شاید سگ‌ها خسته شده و از شکار دست بر دارند؛ اما یک فرصت کوچک برای او کافی است. بز شجاع از یک لحظه پراکنده شدن شکارچیان استفاده می‌کند و در حالی که با شاخ هایش به سمت آنها هجوم می برد راه فرار خود را باز کرده و از محاصره خارج می‌شود.

1420034315789_180565_563 1420034299846_180556_433 1420034302358_180559_755 1420034303403_180560_398 1420034306195_180562_255 1420034310017_180563_338 1420034313309_180564_225