به گزارش دزفول امروز به نقل از هشدار نیوز: از سمت راست: حاج قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس، حاج هادی العامری فرمانده سپاه بدر، حاج ابو مهدی المهندس (جمال جعفر آل ابراهیم) ، حاج شبل الزیدی فرمانده کتائب امام علی(ع)

0-1044