به گزارش دزفول امروز:سردار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده ناجا  با تاکید بر حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر اظهار داشت:ما همواره در نیروی انتظامی تلاش کرده ایم در خط مقدم دفاع از ارزش ها و هنجارهای فرهنگی و دینی باشد طبیعتا مدافعان این حوزه هم در واقع همکار ما هستند.

وی ادامه داد:تقسیم کاری که اسلام و قانون دارد این است که محدوده عمل آمرین به معروف و ناهیان از منکر مردمی در حوزه تذکر لسانی باشد.

فرمانده ناجا تاکید کرد :اگر کسی تذکر لسانی داد البته با لسان نرم و لین و از طرف مقابل با برخوردهای ناشایست روبرو شد و به او حمله شد طبیعتا ما از این آمروناهی حمایت خواهیم کرد.

وی ادامه داد:عزیزان ما در بحث نهی از منکر باید توجه داشته باشند آن کسی که مورد نصیحت قرار می گیرد اگر پذیرش ندارد عبور کنند و بروند  اگر تعرضی به ناهی از منکر شد او به واحد های انتظامی مراجعه کند و ما قطعا پیگیری خواهیم کرد.

سردار اسماعیل احمدی مقدم  تصریح کرد:آمرین به معروف و ناهیان از منکر از مداخله مستقیم پرهیز کنند زیرا تبعات مطلوبی ندارد  هرکس که مردم را دعوت به عمل خیر کند و مورد آسیب قرار بگیرد نیروی انتظامی از او حمایت خواهد کرد.

رهیاب نیوز