به گزارش دزفول امروز: معاون فنی جهاد کشاورزی دزفول روز شنبه به خبرنگار ایرنا گفت:در صورت تداوم خشکسالی و عدم بارش احتمال نابودی تمام مزارع دیم این شهرستان وجود دارد.

‘علی کرمی’ با بیان اینکه کاهش بارندگی تاثیر منفی در تولیدات کشاورزی منطقه خواهد داشت به کشاورزان گندمکار توصیه کرد با توجه به محدودیت زمان کشت ،منتظر باران نمانده و نسبت به آبیاری مزارع گندم اقدام کنند.

وی افزود:۱۷ هزار هکتار از مزارع گندم دزفول به صورت دیم کشت شده که با وجود بارندگی های اندک در سال جاری ممکن است تمام این مزارع از بین برود.

معاون فنی جهاد کشاورزی دزفول همچنین از شبکه آبیاری ناحیه شمال خوزستان خواست با توجه به کمبود بارندگی ، بدون محدودیت آب مورد نیاز مزارع گندم را تامین کند.

کرمی سطح زیر کشت مزارع گندم آبی دزفول را ۳۷ هزار هکتار عنوان کرد و گفت: در شرایط خوب بارندگی حدود ۱۵۰ هزارتن محصول گندم از این اراضی برداشت خواهد شد.

وی گفت:با توجه به تاثیر بارندگی بر میزان تولیدات کشاورزی از جمله محصولات آبی ، باید امیدوار بود در ماههای باقی مانده از فصل زمستان شاهد بارندگی قابل توجه در منطقه شمال خوزستان باشیم.

از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون ۸۳ میلیمتر بارندگی در دزفول ثبت شده ضمن اینکه این میزان بارندگی از تناوب مناسب نیز برخوردار نبود.

متوسط بارندگی سالانه در دزفول کمتر از ۳۰۰ میلیمتر می باشد.

سالانه دو میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در دزفول تولید می شود.