به گزارش دزفول امروز به نقل از راه دانا: گروهک جدایی طلب پان ترکیسم سال هاست که در منطقه آذربایجان قصد دارد فعالیت های تجزیه طلبانه خود را در بین مردم استان های مختلف این منطقه بگنجانند اما ایستادگی مردم منطقه و بی توجهی به فعالیت های این جریان موجب شد تا اعضای گروه پان ترکیسم به فکر مناطق جدیدی برای فعالیت های خود باشد.

 

در این باره شنیده می شود اخیرا مجری جدید شبکه ماهواره ای گوناز تی وی که متعلق به گروهک تجزیه طلب پان ترکیسم است، ارتباطی تلفنی را با فردی از خوزستان برقرار کرده و ضمن بررسی وضعیت قومیت ها در کشور، خوزستان را جزو اعراب و کشور عربستان نامیده و مردم این منطقه را به تجزیه کشور تشویق کرده است.

این در شرایطی است که به نظر می رسد بعد از بی توجهی صورت گرفته در منطقه آذربایجان به فعالیت های پان ترکیسم، بدون شک مردم منطقه خوزستان نیز توجهی به تحرکات این جریان جدایی طلب نخواهند داشت. بدون شک این تغییر موضع پان ترکیسم نشان می دهد که این گروهک جدایی طلب، آخرین تقلای خود را برای رسیدن به اهداف شوم بر علیه نظام جمهوری اسلامی انجام می دهد و همین روزهاست که فاتحه پان ترکیسم نیز مانند سایر جریان های منافق، خوانده شود.