به گزارش دزفول امروز به نقل از مهر، در بازار معالات الکترونیکی نیویورک، نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در ماه فوریه با ۵۳ سنت کاهش به رقم ۴۷.۴۰ دلار در هر بشکه معامله شد.

در همین حال نفت دریای برنت که به عنوان یک شاخص جهانی است در بازار معاملات آتی لندن با ۵۲ سنت یا یک درصد کاهش برای تحویل در ماه فوریه به رقم ۵۰.۵۸ دلار در هر بشکه معامله شد.

بر پایه این گزارش، قیمت فعلی نفت در ۵ سال و نیم اخیر بی سابقه می باشد.