سخنگوی شورای شهر دزفول در گفتگو با خبرنگار دزفول امروز با تاکید بر اینکه هر جا ، هر ناهنجاری از طرق هر کسی چه توسط خانمها یا آقایان و چه در قالب دوچرخه و یا غیر دوچرخه موجب ناهنجاری در شهر و سبب اخلال در نظم مسائل اجتماعی شهر شود، محکوم است، تصریح کرد: با اطلاع از این خبر، بررسی های لازم توسط شورای شهر انجام و بر اساس گزارشهای رسیده به این شورا، تعداد خانمهایی که اقدام به دوچرخه سواری با وضعیت نامناسب در منظر عمومی کرده بودند، انگشت شمار بوده است.

“هوشنگ زلقی” با اشاره به تمرین هیئت دوچرخه سواری بانوان دزفول در فضاهای محصور و تعیین شده با رعایت کلیه ضوابط اخلاقی و اجتماعی، افزود: افرادی که دست به چنین اقدامی کرده اند، متعلق به تیم دوچرخه سواری نبوده اند.

وی تاکید کرد: قطعا نه تنها بنده، بلکه همه دوستان شورای شهر با هر گونه ناهنجاری اجتماعی در شهر مخالف هستند و انشاء الله با تذکرات داده شده، این مسئله تکرار نخواهد شد.

این عضو باسابقه شورای شهر دزفول، ضرورت توجه به فضاهای ویژه بانوان در شهر را یادآور شد و تصریح کرد: کسی مخالف ورزش بانوان نیست ولی باید این اقدام در مکانهای تعیین شده و در چارچوب های مشخص و با رعایت و حفظ کلیه شئونات انجام گیرد.

سخنگوی شورای شهر دزفول افزود: شورای شهر و شهرداری دزفول برای کمک به ورزش بانوان از هیچ کوششی دریغ نکرده و همکاری های لازم را انجام داده اند ولی هر کس بخواهد خارج از حدود حرکت کند از حمایت ما برخوردار نخواهد شد.

زلقی ادامه داد: باید فضاهای ورزشی ویژه بانوان در سطح شهر افزایش یابد تا بانوان علاقمندان در آن مکانها به ورزش بپردازند.