به گزارش دزفول امروز به نقل از مشرق: وقتی پزشکان برای معالجه هاشمی‌رفسنجانی به صف شدندگروه سیاسی مشرق – رییس مجمع تشخصی مصلحت نظام در کتاب بازسازی و سازندگی (کارنامه و خاطرات سال ۶۸)، درباره درد چشم خود می‌نویسد:  با ناراحتی چشم و خارش صورت در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر شرکت کردم، دو سه ساعت با ناراحتی در جلسه بودم و دیگر نتوانستم به کار ادامه دهم. به منزل رفتم. فاطی را از بیمارستان آورده بودند. حال خود و فرزندش علی خوب بود، ولی به خاطر احتمال سرایت مرض چشمم، از گفتن اذان و اقامه در گوش بچه خودداری شد.

خانم دکتر منصوریان که همراه فاطی بود، قطره­‌ای تجویز کرد. شوهرش دکتر ابوسعیدی آمد و قرص‌­های ضدحساسیت آورد. سپس دکتر جزایری همراه دکتر هاشمی رئیس شورای پزشکی آمد. قطره­‌های ضد حساسیت تجویز کرد.

آخر شب دکتر احمدیان آمد و معاینه کرد و احتمال ویروس یا باکتری را هم داد. شب با ناراحتی و با قرص والیوم خوابیدم. بارها از قطره ضدالتهاب استفاده کردم. احتمال اینکه چیزی در مراسم بسیج در کنار مرقد امام سرایت کرده باشد، وجود دارد.[۱]

۲/۹/۶۸، صص ۴۲۷-۴۲۹. – [۱]