به گزارش دزفول امروز به نقل از رهیاب نیوز: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر مسجد سلیمان با کسب خبری از چند نفر از افراد آن منطقه، مخفیگاه یکی از توزیع کنندگان مواد مخدر را در این شهرستان شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی ، متهم را دستگیر کردند.


با دستگیری متهم توسط پلیس، مقادیری مواد مخدر از نوع شیشه و هرویین نیز از وی کشف و ضبط شد.

بر اساس این گزارش،قاچاقچی دستگیر شده در مسیر انتقال به یگان انتظامی به ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر مسجد سلیمان پیشنهاد رشوه ۲۴ میلیون ریالی را برای چشم پوشی و فرار از دست قانون داد که ماموران پلیس، با رد این پیشنهاد، موضوع را صورتجلسه کردند.