«محمدرحیم کریمی» رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه سردشت دزفول در گفتگو با خبرنگار دزفول امروز گفت: در دبستان عشایری نیکو واقع در منطقه عشایری علی عرب یک تخته چادر به عنوان کلاس درس مهیا وپس از همکاری اولیاء دانش آموزی آماده بهره برداری قرار گرفت.

وی  هدف از این اقدام را جلوگیری از ترک تحصیل و تردد روزانه این دانش آموزان به مدارس همجوار عنوان و اظهار کرد: مسافت زیاد با مدرسه و خطرات احتمالی مسیر، موجب شد با همکاری اولیاء دانش آموزان یک تخته چادر در نزدیکی منطقه عشایری برپا و معلم برای آموزش دانش آموزان به منطقه اعزام شود.

رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه سردشت دزفول تعداد این دانش آموزان را شش نفر اعلام و  با تاکید بر اینکه تعداد زیاد این دانش آموزان موجب این کار شد، افزود: مشکل این است که دانش آموزان از خانواده های عشایر کوچ رو  هستند و پس از چند روز اُتراق و اسکان در منطقه با تغییر فصل از محل کوچ می کنند و همین امر موجب شده تا امکان احداث مدرسه برای آنها وجود نداشته باشد.

کریمی ، سواد را نعمتی بزرگ دانست و گفت: تمام تلاش همکاران ما بر این است که هیچ دانش آموزی از تحصیل محروم نماند.

بخش سردشت از مناطق  کوهستانی شمال شهرستان دزفول است که با دارا بودن تعداد زیاد روستا با پراکندگی زیاد، بدلیل نزدیکی به استانهای هم جوار  از مناطق کوچ رو عشایر در غرب کشور است.