به گزارش دزفول امروز به نقل از شوشتر روز، علی‌محمد چهارمحالی اظهار کرد: تعدادی ویلا در مسیر رودخانه کارون شاخه گرگر پایین‌تر از پل کشتارگاه و نیایشگاه صابئین ساخته‌ شده است که به عرصه سازه‌های آبی تاریخی شوشتر تعرض کرده و این مسئله را از مراجع قضایی پیگیر شده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه دادستان عمومی شهرستان در این زمینه همکاری بسیار خوبی کرده است، تاکید کرد: ویلاهای ساخته‌ شده در حریم و عرصه سازه‌های آبی تاریخی شوشتر بوده و به این دلیل باید حتماً تخریب می‌شدند و دادستان شوشتر نیز در این زمینه همکاری بسیار نزدیکی داشته است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری شوشتر گفت: حفاظت از آثار تاریخی را به جد انجام می‌دهیم و با متعرضان به حریم و عرصه این آثار برخورد جدی خواهیم کرد.

چهارمحالی با اشاره به اینکه حفاظت از آثار تاریخی بدون تسامح انجام می‌شود، افزود: همکاری دادستان شهرستان در مبارزه با متعرضان به حرائم آثار تاریخی بسیار خوب بوده و به این دلیل در این زمینه بسیار فعالانه عمل خواهیم کرد.

گفتنی است۱۳ اثر شهرستان شوشتر در قالب یک پرونده ثبتی با عنوان منظومه آبی شهرستان شوشتر در یونسکو به ثبت جهانی رسیده و دهمین اثر ثبت جهانی ایران به شمار می‌آید.