به گزارش دزفول امروز: احمد زارعی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم اظهار داشت: سالانه ۴۰ هزار ذرت در دزفول کاشته می‌شود و امسال بیش از ۷۰۰ هزار تن ذرت علوفه‌ای و دانه‌ای برداشت شد.

وی افزود: کشاورزان دزفولی در دو نوبت بهار و پائیز ذرت می‌کارند و ذرت علوفه‌ای دزفول جزو باکیفیت‌ترین ذرت علوفه‌ای کشور است.

رئیس اداره جهاد کشاورزی دزفول بیان کرد: ۱۰ تا ۱۵ هزار هکتار از ۴۰ هزار هکتار را ذرت علوفه‌ای کاشتیم و بقیه ذرت دانه‌ای بود که بسته بندی و ارسال شد.

وی درباره کیفیت ذرت شهرستان دزفول گفت: معمولا دامداران سایر استان‌ها ذرت علوفه‌ای دزفول را بر دیگر ذرت‌ها ترجیح می‌دهند و در بسیاری از موارد دامداران تهرانی با حضور در دزفول به صورت مستقیم این ذرت را خریداری می‌کنند.

زارعی عنوان کرد: برداشت ذرت علوفه‌ای در دزفول توسط ۲۰ دستگاه چاپر ذرت انجام شد و ذرت تولید شده به صورت بسته بندی و فله به دامداری‌های سراسر کشور ارسال شد.