رییس اداره نهضت سوادآموزی اداره آموزش و پرورش شهرستان دزفول در گفتگو با خبرنگار دزفول امروز،درصد باسوادی گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ شهرستان دزفول را بر اساس آخرین سرشماری، ۹۱ و ۴ دهم درصد عنوان و گفت: نرخ با سوادی شهرستان دزفول طی ۳۰ سال گذشته بیش از ۴۰ دزصد رشد داشته است.

با بیان اینکه بر اساس سرشماری سال ۹۰، درصد باسوادی گروه سنی ۱۰تا ۴۹ سال در این شهرستان ۹۱٫۴ درصد است، اظهار کرد: سی سال پیش نرخ باسوادی شهرستان دزفول ۵۱ درصد بود و با وجود چند برابر شدن میزان جمعیت شهرستان، پس از سه دهه فعالیت نهضت سوادآموزی، نرخ باسوادی شهرستان رشدی ۴۰ درصدی داشته است.

علیرضا شیرین صحرایی، افزود: طی سی و چهار سال فعالیت نهضت سوادآموزی در شهرستان دزفول، آمار سوادآموزان تحت پوشش کمیته امداد اعم از افراد بی سواد مطلق و یا افرادی کم سواد و همچنین کسانی که در کلاس های آموزشی سوادآموزی شرکت کرده و یا در کلاس های نیمه حضور ی و غیر حضوری شرکت کرده اند به بیش از ۱۹۰ هزار نفر بوده که از این تعداد، قریب ۱۶۰ هزار نفر موفق به کسب کارنامه پایان دوره و کارنامه قبولی شده اند.

وی ایجاد ساختار جدید بمنظور کاهش و ادغام کتاب های سواد آموزی را مورد اشاره قرار داد و گفت: یکی از مشکلات در سنوات گذشته بویژه در مناطق روستایی و دورافتاده بعلت دوری از امکانات و سر و کار نداشتن با مکتوبات، سوادآموزان رجعت به بی سوادی بود که در ساختار جدید دوره های تحکیم سواد با هدف جلوگیری از بازگشت به بی سوادی، ۲۰۰ ساعت آموزش می بینند.

شیرین صحرایی، جلوگیری از ایجاد بی سوادی را راهبرد اساسی عنوان و گفت: تمام مدارس و مدیران در این زمینه توجیه هستند و برخی از کودکانی که قصد ادامه تحصیل نداشتند با دعوت و پیگیری های مدیر، مجدد به ادامه تحصیل ترغیب شده اند.

رییس اداره نهضت سوادآموزی اداره آموزش و پرورش شهرستان دزفول با تاکید بر اینکه کودک بازمانده از تحصیل در شهرستان وجود ندارد، خاطر نشان کرد: طبق آمار و شاخص ها، نرخ ثبت نام در دوره ابتدایی امسال از ۱۰۰ درصد هم بالاتر بوده است.

وی، افزود: سواد آموزی تنها از عهده نهضت سواد آموری و مدیریت آموزش و پرورش بر نمی آید و اتنظار این است که کلیه دستگاه ها در این امر مشارکت کنند.