به گزارش دزفول امروز:عباس پاپی زاده  عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس  در مورد تخصیص بودجه برای توسعه آب روستایی گفت: باتوجه با تاکیداتی که مقام معظم رهبری در خصوص توجه به مناطق روستایی دارند در بودجه ۹۴ دنبال برطرف کردن بخشی از این مشکلات چون آب شرب هستیم.

وی ادامه داد:سال گذشته دولت ۲۰۰ میلیاردتومان برای آب روستایی در کشور تخصیص داد که فقط ۵۰ درصد این بودجه محقق شد واقعا در تامین آب برای روستاها دچار عقب افتادگی شدیدی هستیم

پاپی زاده تصریح کرد:فقط در خوزستان حدود ۱۰۰۰ روستای بدون آب وجود دارد روستاهایی که یا باید با تانکر برای آنها آب برد یا اصلا آب ندارند.

وی افزود:پیشنهاد ما این بود که از صندوق توسعه ملی ۵۰۰ میلیون دلار برداشت شود و برای توسعه شبکه های آبرسانی روستایی هزینه شود معادل ریالی آن ۱۶۰۰ میلیارد تومان می شود یعنی ۱۶۰۰درصد افزایش بودجه در آب روستایی خواهیم داشت که این پیشنهاد در مجلس رای آورد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه تصریح کرد:نگاه مجلس نهم این است که چند گلوگاه و مشکل اساسی در کشور را شناسایی کنیم ویکی یکی آنها را برطرف کنیم پارسال بحث سلامت را دنبال کردیم و در واقع طرح تحول سلامت از مجلس شروع شد.

وی ادامه داد:سال گذشته در اصلاح بودجه ۹۳، یک درصد به ارزش افزوده کشور اضافه کردیم  که همین چند میلیارد شد و آن را در اختیار وزارت بهداشت قرار دادیم تا طرح تحول سلامت را آغاز کند.

پاپی زاده در پایان در خصوص عدم پرداخت مطالبات ذرات کاران خوزستانی گفت: ۹۰درصد از ذرت کاران شمال خوزستان پول خود را نگرفته اند حدود دوماه از این موضوع گذشته است خوشبختانه قرار شد از طریق بانک صادرات و ملت ۱۰۰ میلیارد تومان در اختیار سازمان تعاون روستا قرار بگیرد تا در هفته ای که در پیش است بتوانیم پول ذرت کاران استان خوزستان را پرداخت کنیم.