در لبیک به انتشار نامه ی مهم رهبر عزیز انقلاب به جوانان اروپا و آمریکای شمالی که باید ما نامه رسانش باشیم…

با وضو کلیک کن خواهرم برادرم
پیک خاص رهبری بر تو غبطه می خورم
نامه ی امام مان پیش تو امانت است
عاشقانه سر بده : یاوری چو اَشتَرم
آینه در آینه غرق شور و کثرتیم
انعکاس دل شدیم، عاشقیم لاجرم
God یا خدا چه فرق؟ عاشقی زبان ماست
همزبان اگرچه خوب، همدلانه خوشترم
بر لبان قلبمان ذکر یا محمد(ص) است
نام تازه مان شده : تک مدافع حرم
انقلاب کرده اند… انقلاب می کنیم
در تمامی جهان با پیام رهبرم

إن شاءالله

آراسته نیا بهمن ۹۳

منبع: سوزستان