به گزارش سرویس سلامت دزفول امروز: “سعیده مرتضوی” مسوول سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس مرکز بهداشت شهرستان دزفول با اشاره به غربالگری های پزشکی دانش آموزان در سال ۹۲ گفت: پوسیدگی دندان، اضافه وزن و چاقی و کوتاه قدی از مشکلات جسمی قابل تامل در دانش آموزان است.

وی برگزاری کارگروه تخصصی مدارس مروج سلامت را با هدف بررسی مشکلات مدارس مروج سلامت و ارتقای سطح کیفی مدارس وافزایش تعداد مدارس ستاره دار شهرستان دانست و اظهار کرد: مدارس مروج سلامت به منزله یک نظام برای ارتقای سلامت است.

خانم مرتضوی مشارکت فعالانه اولیا، مربیان ودانش آموزان را خواستار شد و افزود: این کارگروه با رویکرد توانمندسازی دانش آموزان در زمینه مراقبت ازخود، فرهنگ خود مراقبتی است که منجر به افزایش ظرفیت ها و توانمندسازی مردم در مورد سالم زندگی کردن، سالم کارکردن و آموزش با کیفیت خواهد شد.

مسوول سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس مرکز بهداشت شهرستان دزفول، اجرای برنامه جامع آموزش سلامت، ارائه خدمات بالینی و بهبود تغذیه درمدارس را از جمله شاخص های مدارس مروج سلامت عنوان و ادامه داد: سلامت محیط مدرسه، تحرک فیزیکی وفعالیت بدنی، ارتقای سلامت کارکنان درمدارس از دیگر شاخص هایی است که مدارس مروج سلامت به آنها اهتمام داده می شود.

وی، توجه به سلامت روان دانش آموزان را بسیار حائز اهمیت عنوان و گفت: به هممین دلیل در مدارس مروج سلامت، خدمات سلامت روان و مشاوره ای انجام و با ایجاد شبکه داوطلبان سلامت دانش آموزان، مشارکت والدین و جامعه در برنامه های ارتقای سلامت در مدارس را فراهم می آورد.