به گزارش سرویس سلامت دزفول امروز : دکتر ب”یتا چاییده” رییس مرکز بهداشت شهرستان دزفول، در گفتگو با خبرنگار وبدا  از پلمپ۶ واحد عرضه مواد غذایی به دلیل تخلف بهداشتی خبر داد.

وی گفت: در راستای کنترل و نظارت مستمر بازرسان بهداشت محیط مرکز بهداشت دزفول، طی دی ماه گذشته، ۳واحد نانوایی و ۳واحد عرضه سمبوسه و فلافل که شرایط بهداشتی را رعایت نمی کردند، با دستور مقام قضایی و همکاری پلیس اماکن نیروی انتظامی، پلمپ گردید.

دکتر چائیده اظهار کرد:  طی ماه گذشته تعداد ۴۲ نفر از متصدیان  متخلف از مقررات بهداشتی در شهرستان دزفول به مقامات قضایی معرفی شده و ۴۵ مورد نمونه گیری از موادغذایی به آزمایشگاه ارسال شده است.