به گزارش دزفول امروز به نقل از انصار حزب الله دزفول: سخنان آقای فرماندار در دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول بعد از گذشت چند هفته همچنان در فضای رسانه ایی دزفول بازتاب دارد. اخیراً بیانیه ایی تحت عنوان جمعی از دانشجویان این دانشگاه در حمایت از آقای فرماندار و کرسی های آزاد اندیشی منتشر شد که منتقدان سخنان فرماندار را با ادبیاتی تند مورد خطاب قرار داده است .

این دوستان مدعی آزادی بیان انگار منظورشان از آزادی بیان فقط برای خودشان است و آنان می توانند به همه چیز گیر بدهند و به همه چیز انتقاد کنند و در مقابل هرکس و هر گروهی به روش آنان انتقاد نمود با زدن برچسب “انحصارطلب” و یا ” میانمایه” ،” تمامیت خواه” و…از صحنه به در کنند!

در خصوص واکنشها به سخنان فرماندار محترم دزفول در این دانشگاه ،همه منتقدان به قسمتی از بیان ایشان ایراد و انتقاد نمودند و هیچ تعرضی به کرسی های آزاداندیشی در دانشگاهها نشده بود . کرسیهای آزاداندیشی مورد نظر مقام معظم رهبری چارچوب خاص خود را دارد ، نه اینکه یک طرفه سخنرانی شود و اگر دانشجویی سئوالی و یا نقدی نمود سخنران با تندی به او بگوید ” شما به چه حقی این نظر را ابراز کردید؟!

این جمع در جوابیه خود نوشته اند : “پس از به روی کار آمدن دولت منتخب مردم در سال ۹۲ ، جریانی خاص در داخل و خارج از دانشگاه که منافع خود را در شرایط برابر در خطر می بیند ، اصرار زیادی بر سرکوب جنبش دانشجویی مستقل به بهانه ی سیاست زدگی در دانشگاه ، موج سواری احزاب و … دارد و همواره تمام حرکات آزادی خواهانه و استقلال طلبانه را به این بهانه ها محکوم می کند. اگر این عده ، بیانیه ای که به نام واکنش شورای بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول به سخنان فرماندار و همچنین مطلبی که از انصار حزب الله به نام سخنی از سر صفا به آقای آصفی است را مطالعه کنند و شباهت های بی شمار و مطالب دقیقا کپی شده در این بیانیه ها را با هم مقایسه کنند، متوجه خواهند شد که چه دست طرز فکری ،بلند گوی یک عده ی قلیل افراطی در دانشگاه ها شده اند.”

دوستان دانشجو ! کدام سرکوب؟! کجای مطلب انصار به دانشجو تعرض شده بود ؟ قرار نیست یک مسئول حکومتی که سخنی بر علیه تصمیمات نظام بزند، آیا نقد کردن ،آنهم در فضای رسانه ایی یعنی افراط گری ؟! شما دانشجویان و مسئولان برگزار کننده از سئوال آن دانشجو به خشم آمده اید یا از انتقاد به سخنان فرماندار؟ طبیعاً شما باید از این انتقادها استقبال کنید نه اینکه با غوغا و برخی توهمات و برچسب زدن به این و آن مدعی دفاع از آزادی بیان باشید . آیا ان عده ی به زعم شما قلیل افراطی در آن جلسه مانعی ایجاد کردند ؟! آیا سئوال و ابهام آن دانشجو در خصوص خاتمی در تضاد با آزاد اندیشی است؟ آیا آزادی بیان و فضای پرشور در دانشگاه به زعم شما یعنی اینکه فقط موافق شما سخن گفتن است؟! آیا نبایستی سخنران با استدلال در خصوص سئوال مطرح شده پاسخ می داد؟!

همچنین دوستان دانشجو! کشف بزرگی نکرده اید که ارتباطی بین بیانیه انصارحزب الله و بسیج آن دانشگاه پیدا کرده اید ؛ چرا که دفاع از سیاستهای کلان نظام و مقام معظم رهبری که شما نیز در جوابیه ی خود بارها بر انجام مطالبات معظم له تاکید کرده اید یک سیاست واحد در همه تشکلهای دوستدار نظام است و این چیز جدیدی نیست. خط کشی با فتنه گران از خطوط قرمز نظام است که رهبری انقلاب بر آن تاکید داشته و دارند.

یقیناً اگر سخنان فرماندار از زبان یک دانشجو جهت رفع ابهام خود مطرح می شد یقیناً این انتقادات صورت نمی گرفت و دوستانه به شما عرض می کنیم که مراقب باشید تا حامی حقیقی آزادی بیان باشید و نه اینکه آزادی برای شما آری و لی برای منتقدانتان خیر.

در قسمت پایانی این جوابیه نوشته اند: ” تمامیت خواهان در داخل و خارج از دانشگاه باید بدانند که دانشجویان مستقل با تمام وجود از استقلال و آزادی های قانونی خود در دانشگاه دفاع می کنند “

هیچ کس مخالف آزادی های قانونی دانشجویان نیست و یقیناً اگر چنین افرادی باشند به بن بست خواهند رسید. حرف همه ما بر قانون است و قانون ،آبی و قرمز ندارد ؛در این انتقادات نیز کسی به آزادی های دانشجویان تعرضی نداشته است و خوب است در نگارش این نوع متون قدری از توهمات خود ساخته همچون “تمامیت خواه” دوری نمایید ، امید داریم که در عمل و رفتار مستقل باشید . بار دیگر جوابیه تان را بخوانید تا شاید متوجه تضاد بین ادبیات جوابیه تان با شعار اعتدالتان شوید.

موفق و مؤید باشید

انصارحزب الله شهرستان دزفول