به گزارش دزفول امروزمعاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش دزفول، با بیان اینکه امسال نزدیک ۶۴ هزار نفر روز مسافر نوروزی در مدارس اسکان یافته اند گفت: امسال از اولین روز اسکان تاکنون ۶۳ هزار و ۲۸۵ نفر روز که شامل ۹ هزار و ۸۲ نفر خانوار می شوند اسکان یافته اند که این آمار نشاندهنده افزایش حدود ۱۴ درصد مسافران نسبت به سال ۹۳ است.

“عبدالمحمد جرجانی” افزود: بیش از ۶۶ مدرسه با ۵۵۱ اتاق برای اسکان خانواده های فرهنگیان آماده شده بود.

در میان شهرستان های استان خوزستان ، دزفول و آبادان بیشترین سهم پذیرش میهمانان نوروزی را به خود اختصاص داده اند.

انتهای پیام/