فرمانده سپاه ولی عصر(عج) خوزستان در گفتگو با خبرنگار دزفول امروز، با مذبوحانه خوانده اقدام عربستان در یمن، گفت: مردم یمن وضعیت نظام خود را تعیین و تکلیف کردند. اقدامات اینگونه عربستان مذبوحانه و امتداد همان پشتیبانی هایی است که از “علی عبدالله صالح” انجام دادند و موفق نشدند.

سردار “حسن شاهوارپور” با تاکید بر اینکه کسانی که همچنان از رژیم پوشالی سابق در یمن پشتیبانی می کنند اشتباه می کنند و خود را رور به روی مردم یمن قرار داده اند، افزود: باید همه نظر و رأی مردم یمن را بپذیریند.

وی با تاکید بر اینکه عربستان از این اقدام جدید نیز مانند اقدامات قبلی اش نتیجه ای نمی گیرد، اظهار کرد: قطعا این مردم یمن هستند که تعیین کننده سرنوشت این اوضاع خوهند بود.

فرمانده سپاه خوزستان، اقدام عربستان برای بازگرداندن رژیم سابق یمن به روی کار را بی ثمر دانست و ابراز کرد: رژیم سابق یمن از هم پاشیده است و این اقدامات جز ایجاد هزینه و کشتار مردم بی گناه نتیجه ای نخواهد داشت.

انتهای پیام/