به گزارش دزفول امروز به نقل از رهیاب :صید عیسی دارایی نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی درخصوص حرکت اهانت آمیزی که در فرودگاه جده نسبت به زائران ایرانی رخ داد اظهار داشت: ما امروز با دست خود داریم یک حرکتی علیه خود انجام می دهیم.

وی ادامه داد:حج تمتع برای آنهایی که گردنشان است واجب می باشد ولی امروز ادم هایی داریم که ۵۰ بار حج عمره رفته اند این پول هایی که خرج عمره می شود همه به جیب وهابیت می رود.
نماینده مردم اندیمشک تاکید کرد:وهابیت درآمد حج عمره را خرج نابودی اسلام و مسلمان می کند رشد وهابیت در منطقه و دنیا با همین پولهایی است که ما خرج حج عمره می کنیم.
وی افزود:باید جلوی حج عمره را گرفت نیاز است دستورالعملی را تنظیم کنیم کسی که یک بار رفت خانه خدا بس است اینکه در سال سه چهار را عمره برود کار درستی نیست.
دارایی گفت:سالانه چیزی حدود ۱۰ میلیارد تومان صرف عمره می کنیم بودجه عمرانی کشور اگر ۲۰ میلیارد باشد ۱۰ میلیاردش به زور تامین می شود یعنی بودجه عمرانی کشور را ما صرف وهابیت می کنیم.
نماینده مردم اندیمشک تصریح کرد:چرا عربستانی ها این قدر جری شده اند به خاطر این است که ما راحت از تخلفاتی که آل سعود بر علیه ما در این سالها مرتکب شده است می گذریم عدم مطالبه جدی از عربستان در احقاق حقوق زائرین ایرانی باعث این اتفاقات زشت در فرودگاه جده شده است.
وی ادامه داد:به خاطر تجاور به دو نوجوان ایرانی در فرودگاه جده باید در کشور عزا عمومی اعلام می شد مسئولین باید همه پای کار بیایند و تا اعدام این دو افسر پلید آل سعود پیگیر باشند و عربستان باید از ایران عذرخواهی کند.