عباس پاپی زاده نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی در خصوص توافق لوزان اظهار داشت:مذاکره ایران با کشورهای ۵+۱ به این خاطر بود که بنای کشور ما این است که مسائل جهانی را با دیپلماسی حل کند.

وی افزود:اگر قدرت های دنیا یک طرف میز نشسته اند و در طرف دیگر ایران قرار دارد به این خاطر مدیرت توانمند مقام معظم رهبری و انسجام ملت است.

نماینده مردم دزفول تاکید کرد:کشورهای ۵+۱ از پیشرفت های علمی ما در زمینه هسته ای آنقدر تحت فشار بودند که ناچار شدند تن به مذاکره بدهند.
وی ادامه داد:بین صحبت های اوباما و اظهارات تیم مذاکره کننده تفاوت وجود دارد اما باید دید در عمل به این توافق نامه چه اتفاقاتی خواهد افتاد.
پایی زاده خاطر نشان ساخت:ما حریف را می شناسیم آمریکایی ها صادقانه با طرف مقابل کار نمی کند ما این بیم را داریم که امریکایی ها سعی کنند از این توافق برداشته های دیگری را مدنظر قرار دهد.
وی ادامه داد:اظهارات اوباما سیاه بازی و جنگ زرگری است او می خواهد فردا اگر زیر تعهدات زد بگوید کنگره نگذاشت ولی این از نظر ما از اصلا پذیرفتنی نیست کنگره مشکل خود اوباماست.
نماینده دزفول تصریح کرد:اگر کوچکترین تخلفی آنها در اجرای تعهدات خود داشته باشند این حق برای ایران است که به روز اول بازگردد.
وی ادامه داد:توصیه ما به مسئولین داخلی این است که نباید اشتباهات جبران ناپذیری اتخاذ شود در دادن اطلاعات باید محتاتانه عمل کنیم که اگر یک روزی لازم شد در مقابل عهدشکنی امریکا بایستیم این امکان باشد.
منبع :رهیاب