به گزارش دزفول امروز به نقل از باشگاه خبرنگاران:سعید زمانیان دهکردی عضو کمیسیون تلفیق مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران گفت:زمانی میتوانیم در اتخاذ سیاست مالی نتیجه مطلوبی را به دست بیاوریم که در بحث فرار مالیات ها در زمینه ها گرفتن مالیات بر اساس چارچوب  قانون عمل کنیم نه در فضاهای خیالی سیر کنیم.

وی افزود: در بحث مالیات فرار مالیاتی زیادی داریم اگر در زمینه های مختلف بتوانیم ساز و کار مناسب را فراهم کنیم و از فرار مالیاتی جلوگیری کنیم میتوانیم به اندازه ۹۵درصد همین مالیاتی که اخذ میشود مجدا مالیات دریافت شود، اگر چنین شیوه ای اجرا شود میتوان مسائل مالیات را به شکل جدی جایگزین بحث نفت کرد.زمانیان گفت:میتوان در بحث صادرات غیر نفتی ،جلوگیر از فرار مالیاتی، افزایش تعرفه های گمرکات، جلوگیری از قاچاق کالا و ارز تلاش شود تا جایگزین نفت باشند. در این صورت نیز میتوان به تولیدات داخلی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی کمک کرد.

وی در پایان عنوان کرد: درخصوص مالیات آستان های قدس شرکت های زیر مجموعه ی آستان لازم است شفافیت درآمدی داشته باشند و مالیات پرداخت کنند.چار چوب پرداخت مالیات چنین شرکتهایی بر اساس سیستم دخلی و خرجی میباشد.

انتهای پیام/

منبع:باشگاه خبرنگاران