به گزارش دزفول امروز:جلسه هم اندیشی معاون سیاسی وزیرکشور با نمایندگان احزاب وگروه های سیاسی استان خوزستان عصر امروز در استانداری خوزستان برگزار شد.

صبح دیروز پیامکی از طرف استانداری خوزستان با عنوان دعوت از رسانه ها برای حضور در این مراسم ارسال شد که پس از گذشت دقایقی با ارسال پیامک دوم از طرف استانداری خوزستان حضور خبرنگاران در این برنامه لغو شد.

عصر دیروز این نشست سیاسی با حضور نمایندگان احزاب و گروه های سیاسی برگزار شد و ساعاتی بعد تصاویر و اخبار این نشست که بنا بود خبرنگاری در آن حاضر نشود روی خروجی برخی رسانه های خاص استان خوزستان قرار گرفت! به همین سادگی…

اولا: به نظر می رسد این دعوت ورد کردن ها نتیجه عدم اختیار کامل مسئولین روابط عمومی استانداری خوزستان باشد.

ثانیا:رسانه های خاص کماکان از برخی برنامه ها بهره مند هستند و اصحاب رسانه محروم!

ثالثا:با اقدامات اینچنین جلسات عادی را ارزش افزوده ای بیش از آنچه که دارند ندهیم.

رابعا:گر حکم شود که مست گیرند در شهر هرآنچه هست گیرند.

پی نوشت:

رهیاب برای حضور در این برنامه دهانش آب نیفتاد

لکن برخی اصحاب رسانه از این موضوع دلخور بوده و خواستار رسیدن صدایشان به آقایان شدند

منبع:رهیاب نیوز