فرمانده سپاه خوزستان در گفتگو با خبرنگار دزفول امروز شهید سوداگر را یکی از نخبگان دفاع مقدس نامید و ابراز کرد: شهید حاج احمد سوداگر، در حالی که بسیار جوان بود اما توانمندی های بسیار بالایی در حوزه ابتکار داشت و یکی از مبتکرین اطلاعات عملیات بود.

سردار”حسن شاهوارپور”، گفت: اطلاعات عملیات یکی از حرکت های جدید در دفاع مقدس بود که با شناسایی دقیق مواضع و امکانات دشمن بسیار گره گشا بود.

وی ادامه داد: این شهید بزرگوار که مسئولیت های مختلف اطلاعات عملیاتی را در دوران دفاع مقدس داشت در مناطق مختلف  شخصا بصورت میدانی وارد عمل می شد و تجربه خود را در حوزه تئوری تجزیه تحلیل می کرد و با ارائه یک طرح کامل به فرماندهان نقش مؤثری در متقاعد کردن فرماندهان برای تصمیم در انجام عملیات داشت.

این فرمانده و رزمنده دوران دفاع مقدس نقش مؤثر اطلاعات عملیاتی را مورد اشاره قرار داد و ابراز کرد: با موفقیت های ایجاد شده در عملیات های مختلف و کارآمدی اطلاعات عملیات موجب گسترش واحد اطلاعات عملیات در دوران دفاع مقدس شد و این نگاه ایجاد شد که نفوذ چند نفر در مواظع دشمن و شناسایی دقیق، می توان یک گردان و یا لشکر را وارد مواضع دشمن کرد.

سردار شاهوار با بیان اینکه در اوایل جنگ، نیروهای مسلح روحیه دفاعی پیدا کرده بودند اظهار کرد: شهید سوداگر با ابتکارات خود  روح آفندی و تهاجمی را تقویت کرد.

انتهای پیام/