سلامت

نشستن تلویزیونی :کشور ایران یکی از جوانترین جوامع معاصر می‌باشد و لذا در جامعه ای با این ساختار جمعیتی، بهداشت و آموزش دو موضوع مهم پیش روی برنامه ریزان و سیاستگذاران خواهد بود. از سویی کودکان، سرمایه های اصلی کشور هستند و پرورش آن ها از هدف های اصلی برنامه های توسعه اجتماعی، اقتصادی می‌باشد. برای دستیابی به اهداف توسعه باید تامین بالاترین سطح سلامت جسمی، روانی، اجتماعی ومعنوی کودکان به عنوان ضرورت و اولویت برنامه های توسعه ای مورد توجه قرار گیرد.

عده قلیلی از بچه ها به هنگام راه رفتن چرخش خارجی زیادی را در اندام تحتانی خودشان می دهند

ودرحالی که پاهایشان به سمت بیرون منحرف شده راه می روند (مثل چارلی چاپلین)

بعضی اوقات نحوه نشستن بچه ها بگونه ای است که موجب چرخش بیش از حد ساق پا به سمت خارج می شوداین وضعیت که به نشستن تلویزیونی موسوم است،اگراستمراریابدوبشکل عادت درآید موجب چرخش غیرطبیعی ساق پا به سمت خارج شده و مشکلاتی رابرای زانو از جمله «کندرومالاسی» (نرم و اسفنجی شدن غضروف مفصل کشکک، که منجر به درد در ناحیه جلویی زانو می شود) و … را بدنبال خواهد داشت.لذا بهترین اقدام جهت پیشگیری از این ناهنجاری، آموزش صحیح نشستن (چهارزانو)است.

تغییرشکل گردن یا کج گردنی

این تغییر شکل باچرخشوکج شدن سرشخص همراه است.این اختلال ممکن است مادرزادی ، اکتسابی ،حاد،موقت یا مزمن باشد.

بچه هایی که در اغلب مواقع سرشان راکج نگه می دارند با تداوم و تکرار این وضعیت غلط ،موجب انحراف سر به یک سمت می شوند. بچه هایی هم که به علت آرایش غلط موها و شانه کردن موها روی یک چشم ،سرشان را کج نگه می دارند در درازمدت انحراف به یک سمت در ناحیه گردن خود خواهند داشت.و باعث به وجودآمدن ظاهری ناخوشایند واشکالاتی درمفاصل گردن می شود که دردرازمدت به دردهای مزمن منتهی می شود.

کفش مناسب

برای محافظت از پا و راه رفتن ،پوشیدن کفش ضروری است.نوع و جنس درمحیطهای مختلف کار ویا درورزشهای گوناگون تفاوتهایی دارند که در مجموع باید کفشها طوری باشند که برای پاها مشکلاتی ایجاد نکنند.تحقیقات نشان داده اند که از عمده ترین دلایل بروز تشدید عارضه کف پای صاف و ناهنجاریهای ستون فقرات استفاده مستمرازکفشهای نامناسب می باشد.

هنگام استفاده از کفش های پاشنه بلند وزن بدن بطورمتعادل و طبیعی باید به گونه ای برروی پاها تقسیم شود که ٪۵۵ از کل وزن بدن برروی پاشنه و ٪۴۵وزن بر روی قسمت جلویی پا قرارگیرد.

جنس چرم برای کفش از همه مناسبتر است زیرا چرم همانند پوست هوارا عبور می دهد و قالب پای شما را به خود          می گیرد.همواره عصرها برای خریدن کفشها مراجعه کنید زیرا در آن هنگام پاها به بزرگترین اندازه شان رسیده اند.

 

تنظیم : عصمت باغبان پور کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی