به گزارش دزفول امروز: مدیر مسئول پایگاه خبری دزفول امروز گفت: پس از الزام وزارت ارشاد برای ثبت و اخذ مجوز رسانه های خبری اینترنتی، از اواسط سال گذشته، مدارک درخواستی در پایگاه اینترنتی “سامانه جامع رسانه ها کشور” وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور ثبت و از آذرماه ۹۳، نام این پایگاه در نوبت طرح در هیأت نظارت قرار گرفت.

وی ادامه داد: بالاخره پس از چندماه، هیأت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در آخرین روز از اولین ماه سال ۹۴، مجوز فعالیت خبری “دزفول امروز” با شماره مجوز ۹۴/۱۴۴۶ صادر کرد.

مدیر مسئول پایگاه خبری دزفول امروز ادامه داد: بر طبق این مجوز، “پایگاه خبری تحلیلی دزفول امروز” در سامانه جامع رسانه های کشور ثبت و مجوز رسمی فعالیت دارد و از این پس، این پایگاه خبری مشمول قوانین حاکم بر مطبوعات خواهد بود.

انتهای پیام/