استاندار خوزستان در گفتگو با خبرنگار دزفول امروز، با برشمردن اولویت های استانداری خوزستان در سال ۹۴، گفت: ارتقای امنیت عمومی مردم استان در همه زمینه های اجتماعی، فرهنگی و همچنین فیزیکی اولویت نخست استانداری خوزستان در سال ۹۴ است.

دکتر”عبدالحسن مقتدایی” تمرکز روی جاده های استان از نظر کمی و کیفی از دیگر اولویت های استانداری خوزستان برشمرد و ابراز کرد: در مباحث اقتصادی، اولویت استانداری مرزهای استان است.

وی ادامه داد: محور توسعه آموزش و پرورش اولویت مهم ما در سال ۹۴ است که امیدوار هستیم با توجه بیشتر به آموزش و پرورش یک پایه گذاری خوبی برای ارتقای کیفی آموزش و پرورش خوزستان ایجاد شود.

استاندار خوزستان، بهداشت و درمان را از اولویت های دولت دانست و گفت: با توجه به اینکه دولت توجه ویژه ای به حوزه بهداشت و درمان دارد، قطعا شاهد اقدامات گسترده در این حوزه در سال ۹۴ خواهیم بود.

انتهای پیام/