به گزارش دزفول امروز به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ “علی‌اکبر صالحی” رئیس سازمان انرژی اتمی در حاشیه همایش «انرژی هسته‌ای؛ دیروز، امروز، فردا» در دانشگاه شریف در پاسخ به این سؤال که در توافق نهایی آیا تحریم‌های بانکی و نفتی یک جا برداشته می‌شود؟ گفت: زمانی که توافقنامه امضا شود (که اگر بشود) تمام قطعنامه‌های شورای امنیت که تحت عنوان قطعنامه‌های اشاعه‌ای هستند و ۶ قطعنامه را شامل می‌شوند با صدور یک قطعنامه به نام قطعنامه اجرای توافقنامه ایران و ۱+۵ ملغی خواهد شد که چگونگی به اجرا گذاشتن توافقنامه را شامل می‌شود.

وی افزود: براساس این قطعنامه تمام تحریم‌ها ملغی می‌شود و تنها ۲ نوع تحریم شورای امنیت چه تسلیحاتی و چه تجهیزات اشاعه‌ای مانند خرید کیک زرد باقی می‌ماند که البته ما به دنبال لغو آنها نیز هستیم که ما از چند ماه صحبت می‌کنیم، اما نظر آنها روی چند سال است.
رئیس سازمان انرژی اتمی درباره انواع تحریم‌ها نیز گفت: برخی قطعنامه‌ها مربوط به فرمان رئیس جمهور است و برخی مصوبه کنگره می‌باشد و خود تحریم‌های آمریکا نیز شامل ۲ نوع اولیه و ثانویه می‌شود که تحریم‌های ثانویه مربوط به کشورهایی است که با ایران تجارت و مراوده می‌کنند.
صالحی افزود: تحریم‌های ثانویه متوقف می‌شود، اما تحریم‌های اتحادیه اروپا لغو می‌شود.
معاون رئیس جمهور ادامه داد: دو طرف وقتی که به توافق رسیدند باید اقداماتی را انجام دهند که اقدامات ما روی زمین و مربوط به محدودیت‌هایی در برخی تاسیسات‌مان است و اقدامات آنها روی کاغذ است. آن روزی که ما اقدامات روی زمین را انجام دادیم، همزمان اقدامات آنها روی کاغذ نظیر تصویب لغو تحریم‌ها در شورای وزیران اتحادیه اروپا انجام می‌شود.
رئیس سازمان انرژی اتمی خاطرنشان کرد: درباره این موضوع مذاکره می‌کنیم که چطور تضمین‌های لازم گرفته شود و دغدغه‌ها چگونه رفع شود که در مذاکرات اخیر در وین درباره آنها بحث شد و مواردی را پذیرفته‌اند.
وی گفت: از زمان اجرای توافق تحریم‌های بیمه، نفتی، مالی و بانکی همه یک جا برداشته می‌شود.
انتهای پیام/