به گزارش دزفول امروز:عبدالحسن مقتدایی استاندار خوزستان در گفتگو با رهیاب در پاسخ به این سوال که شما وعده جمع آوری قلیان ها را دادید چرا هنوز عملی نشده است اظهار داشت:روز به روز بحث قلیان ها را دنبال می کنم هر نقطه ای که قلیان می ببینم بلافاصله به فرماندارها گوشزد می کنم.

وی ادامه داد:بایدخود مردم هم در این موضوع همکاری کنند اخیرا دیده ام این مسئله در قهوه خانه ها  صورت نمی گیرد بلکه تجهیزات خود را از خانه می آورند و به صورت فردی این کار را انجام می دهد.
وی افزود:این نشان می دهد باید روی جامعه در این زمینه کار شود چرا که بحث عرضه و تقاضاست در بخش عرضه ما جمع آوری به صورت انبوه و پرداخت خسارت را انجام دادیم و همچنان انجام خواهیم داد.
مقتدایی گفت:در مسیر بلوار فرودگاه مرتب رفت و آمد دارم  می بینم بساط قلیان پهن کرده اند بحث جمع آوری را انجام داده ایم
وی ادامه داد:حتی در خیابان شقایق در شوش دیدم ۵ قهوه خانه رسمی بود که گفتم جمع شود امیدوارم فرماندار آنها را جمع کرده باشد.