استاندار خوزستان در گفتگو با خبرنگار دزفول امروز با برشمردن ویژگی های دزفول در دوران دفاع مقدس گفت: جمعیت کثیر نیروی انسانی کارآمد در مدیریت جبهه و تعداد بالای رزمندگان اعزامی از دزفول به جبهه های حق علیه باطل از جمله ویژگی های برجسته دزفول است.

دکتر “عبدالحسین مقتدایی” ادامه داد: دزفول در دوران دفاع مقدس یکی از شهرهای پرجمعیتی بوده که بارها مورد اصابت موشکها و بمباران ها قرار گرفت که تعداد شهدای این شهر مؤید حضور پر رنگ مردم دزفول در جنگ است.

وی با بیان اینکه چهارم خرداد برای احترام به آن مردم ایثارگر بعنوان روز ملی مقاومت و متعلق به دزفول نامگذاری شده، در پاسخ به سوال خبرنگار دزفول امروز در توصیف یک جمله ای از مقاومت مردم دزفول در دوران دفاع مقدس و روز چهارم خرداد گفت: دم مردم دزفول گرم

انتهای پیام/