به گزارش دزفول امروز به نقل به گزارش رهیاب،رئیس جمهور در سفر به خوزستان در دی ماه ۹۲ قول های فراوانی داد که قطعا مهمترین آن، عملیاتی کردن طرح ۵۵۰ هزار هکتاری بود.

روحانی در جمع اهوازی ها در مصلای امام خمینی گفته بود” ظرف ۳ سال ۵۵۰ هزار هکتار را به حول و قوه الهی و به همت مردم و تلاش دولت زیر کشت خواهیم برد و این ۳۰۰ هزار موقعیت اشتغال مستقیم و غیر مستقیم را بوجود خواهد آورد.”
طرحی که دو دهه پیش مقام معظم رهبری در سفر به خوزستان برای تحول کشاورزی در استان و کشور خواهان اجرای آن شده بود یعنی طرح ۸۸۰ هزار هکتاری.
دولت جدید که دولت قبل را متهم به کارغیرکارشناسی و تصمیمات احساسی می کرد برای نشان دادن خیلی کارشناسی بودن تصمیمات خود تا آنجا که می توانست مصوبات را در استان ها کم کرد به این بهانه که مصوباتمان کم است ولی با کار کارشناسی شده حتما اجرایی خواهد شد وعده ای که مثل قول تغییر ۱۰۰ روزه دکتر روحانی در حد یک دلگرمی باقی ماند!
سال گذشته بود که کم کم زمزمه های تامین نشدن آب این طرح آب رفته به گوش رسید نمایندگان از تامین نشدن آب این پروژه عظیم سخن می گفتند و مسئولان دولتی کم وبیش از تامین شدن آن.

اما این حجتی وزیر جهاد کشاورزی بود که آب پاکی روی دست خوزستانی ها ریخت و اعلام کرد”به دلیل کمبود آب، ۳۰۰ هزار هکتار از طرح ۵۵۰ هزار هکتاری رهبری در استان خوزستان اجرایی می شود”
بعد از اظهارات حجتی عده ای از نمایندگان خوزستان  وارد میدان شدند تا حق و حقوق خوزستانی ها ایفاد شود که در نهایت سیدراضی نوری نماینده مردم شوش خبر داد”وزارت نیرو مکلف به تأمین آب طرح ۵۵۰ هزار هکتاری احیای اراضی خوزستان و ایلام است و دولت برای اجرای این طرح تعهد داده است”
اظهارات تند برخی نمایندگان استان کار را به آنجا رساند که دوباره جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ناچار شدبرای تأمین آب ۵۵۰ هزار هکتار احیای اراضی خوزستان و ایلام قول دهد قولی که ظاهرا پابرجا نماند!
چرا که شب گذشته وزیر نیرو که نمایندگان خوزستان اساسا از او شاکی هستند در اهواز حضور پیدا کرد و صریحا اعلام کرد”وضعیت آب در کشور به طوری است که حتی برای تامین آب طرح ۵۵۰ هزار هکتاری با مشکل مواجه شده ایم و هدف از سفر به خوزستان پیدا کردن راهکاری برای تامین آب طرح ۵۵۰ هزار هکتاری است”
وی ادامه داد”زمانی قرار بود ۸۵۰هزار هکتار توسعه آبیاری زهکشی صورت بگیرد و الان به ۵۵۰ هزار هکتار رسیده که برای همین مقدار نیز آب کافی در دسترس نیست”.
ازآنجا که این روزها برخی از دولتی ها هر مشکلی را به تحریم ها می چسبانند باید سوال کنیم آیا تحریم ها مانع اختصاص پیدا نکردن آب برای اجرای کامل طرح ۵۵۰ هزار هکتاری شده است یا انتقال آب کارون و کرخه و دز از سرشاخه ها.
منبع:رهیاب