به گزارش دزفول امروز به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول: دکتر علیرضا خسروپناه معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی دزفول با اعلام این خبر اظهار داشت: جهت تکمیل کادر نیروی انسانی بیمارستان گتوند بمنظور راه اندازی این بیمارستان و نظر به آموزشی بودن بیمارستان بزرگ دزفول مجوز استخدام ۹۴ نفر از طرف وزارت بهداشت داده شد.

دکتر “علیرضا خسروپناه” گفت: شصت و چهار نفر از این تعداد برای بیمارستان کارون گتوند و تعداد سی نفر برای بیمارستان بزرگ دزفول در نظر گرفته شده است.

معاون توسعه دانشگاه ضمن تقدیر از کلیه دست اندر کاران برگزاری آزمون افزود: به لحاظ استقبال داوطلبان این آزمون در دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول برگزار شد و از همکاری مدیریت دانشگاه جندی شاپور تقدیر کرد.

گفتنی است دکتر یوسف پریدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول از کلیه مراحل برگزاری آزمون بازدید کرد .

انتهای پیام/