به گزارش دزفول امروز به نقل از فارس، در این سالهای پس از جنگ کمتر دفعه ای از این روز صحبت شده است. یعنی روز چهار خرداد که به نام مقاومت مردم دزفول نامگذاری شده است.

دزفول شهری بود که دشمن با یک نقشه تمام عیار نظامی قرار بود این شهر را دور بزند و در انتهای کل خوزستان را تصرف کند. اما هر چه بعثی ها آتش گلوله را می ریختند تا مردم شهر را خالی کنند و آنها نقشه شان عملی شود. مردم قهرمان این سرزمین به جای فرار ماندند و مقاومت کردند. شاید لحظه ای که مردم زیر آتش گلوله خون عزیز ترین کسانشان به زمین می ریخت اما ایستادگی می کردند تا خانه هایشان به یغما نرود نمی دانشتند کارشان فقط پاسداری از یک شهر نیست بلکه آنها عملا با این کار بر سرنوشت جنگ و کشورشان تاثیر می گذراند.

روایت های زیادی از مقاومت مردم دزفول وجود دارد اما در این مطلب شاهد یک روایت تصویری خواهید بود تا متوجه شوید مردم در شرایطی مقاومت کردند و اگر نمی ماندند اوضاع بدتر از این می شد.

13940303000812_PhotoL 13940303000820_PhotoL 13940303000824_PhotoL 13940303000826_PhotoL 13940303000830_PhotoL 13940303000831_PhotoL 13940303000833_PhotoL 13940303000834_PhotoL 13940303000836_PhotoL 13940303000838_PhotoL 13940303000844_PhotoL 13940303000845_PhotoL 13940303000846_PhotoL 13940303000848_PhotoL 13940303000849_PhotoL 13940303000850_PhotoL 13940303000853_PhotoL 13940303000855_PhotoL

انتهای پیام/