به گزارش دزفول امروز به نقل از رجانیوز؛ دکتر سعید جلیلی نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی  یکشنبه ۲۲ شهریور برای سومین بار در جلسه کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی حاضر شد و نظرات خود را نسبت به این توافق اعلام کرد.

به گزارش رجانیوز، سر فصل مهمترین مباحث مطرح شده در کمیسیون بررسی برجام توسط دکتر جلیلی، پیرامون دستاوردهای دو سال مذاکره به شرح ذیل است:

دکترجلیلی: مذاکره برای داد و ستد است. باید دید در مقابل امتیازاتی که دادیم در تحریم و قطعنامه ها چه گرفتیم.
–  در حوزه تحریم ستانده ما توقف برخی تحریمها با امکان بازگشت فوری آنهاست.
– غرب میگوید مسیر رسیدن به بمب را مسدود کردیم، اما در مقابل مسیر بازگشت تحریم باز است. این یعنی عدم توازن
–  ضمیمه ۵ برجام می گوید قوانین تحریمی اروپا فقط تعلیق شده و برخی حتی تا ۸ سال دیگر تعلیق هم نمیشود.
– طبق برجام،تحریم دانشگاه شریف، بهشتی و مالک_اشتر تا ۸ سال دیگر باقی بوده و پس از آن تنها تعلیق خواهد شد.
– طبق برجام، بانک سپه، ملی، صادرات، انصار و مهر تا ۸سال دیگر باقی بوده و پس از آن تنها تعلیق خواهد شد.
– اروپا قانون تحریم سویفت را تا ۸ سال دیگر تعلیق هم نخواهد کرد.
– برخی کارشناسان معتقدند تحریم سویفت پس از ۸ سال هم تعلیق نخواهد شد.
– طبق برجام، ریاست جمهوری، سازمان فضایی، سپاه، وزارت_دفاع و پدافند غیرعامل تا ۸ سال دیگر باقی بوده و پس از آن تنها تعلیق خواهد شد.
– ساختار تحریم اروپا باقی مانده و تنها برخی تعلیق میشود. در مواردی بعد از ۸ سال قوانین تعلیق هم نمیشود.
– تحریم امریکا حتی تعلیق هم نشده و تنها بصورت موقت ، متوقف خواهد شد.
– حریم های اولیه، ایالتی و غیرهسته_ای باقی می ماند.
– امریکا فقط متعهد به توقف_موقت فرمان_اجرایی رییس_جمهور آنهم در صورتی که ثانویه و اقتصادی باشد شده است.
– مطابق برجام، دولت امرىکا پس از ۸سال صرفا تعلیق تحریمها در کنگره را پیگیری خواهد کرد.
 – مطابق برجام ، امریکا در قبال قانونی که بانک_مرکزی را تحریم کرده بود تعهدی نداده است.
-تحریم تراکنش و انتقالات دلاری کماکان برای اتباع و بانک ها باقی میماند. در این باره امرىکا تعهدی نداده است.
– تحریم تراکنش_نفتی مشمول لغو تحریم امریکا نخواهد شد.
– مطابق برجام تحریمهای_اولیه هیچگاه لغو یا تعلیق نخواهد شد. یعنی شرکتهای_امریکایی تجارت کننده با ایران همیشه مشمول تحریم هستند.
– دامنه تحریم های ثانویه بسیار محدود است، اگر شرکتی در امارات حداقل ۵۰% سهامش در اختیار یک آمریکایی باشد باز هم تحریم هایش لغو نمی شود و تحریم اولیه محسوب می شود!
– بر اساس قطعنامه۲۲۳۱ تحریمهای موشکی، تسلیحاتی و اشاعه ای باقی می ماند.
– قطعنامه۲۲۳۱ قطعانمه میگوید، قطعنامه های قبل ملغی است اما در صورت اعتراض اعضا، تا ۳۰ روز باید یک قطعنامه تصویب شود که آیا لغو تحریم ها ادامه دار باشد یا نه؟
– در ژنو گفتند تمام تحریم ها برداشته شود، در لوزان تحریم های کمتری توافق شد اما در وین، تحریم های مالی و اقتصادی هم با یک اعتراض بازمیگردد.
– دو ستانده یکی تحریم و دومی بحث قطعنامه های شورای_امنیت و خروج از بند۴۱ بود، اما اکنون حداقل تا ۱۰ سال در دستور کار شورای امنیت هستیم.
– در ۱۰ بخش از قطعنامه۲۲۳۱ تصریح شده است که ایران ذیل بند ۴۱ فصل ۷ باقی می ماند.
– میگویند برای خروج از بند۴۱ باید به همان بند استناد شود اما ۸ مورد ناظر به الزامات ایران است، از جمله محدودیت های موشکی.
– مطابق قطعنامه۲۲۳۱ پس از ده سال پرونده ایران close نمیشود بلکه conclude می شود. پس راه برای بهانه گیری پس از ده سال هم باز است.
– قطعنامه می گوید باید با درخواست های آژانس را به طور کامل همکاری کنید. این یعنی به انتظارات نا به جای آژانس هم باید عملیاتی شود.
– خانم شرمن پس توافق گفت ۵ عضو شورا خواستار #تمدید ۵ساله قطعنامه خواهند شد. این یعنی محمدودیت ها ۱۵ ساله است.
– مطابق بند۲۷ قطعنامه تکالیف برجام فقط مخصوص ایران است، یعنی ایران پذیرفته استثناء باشد و حقوق کمتر و تکالیف بیشتری را بپذیرد.
جلیلی : نرم افزار شرکت سویفت مشمول تحریم های اولیه امریکا است که پس از ۸سال هم لغو و یا حتی تعلیق هم نخواهد شد.
جلیلی : حتی وعده لغو جامع تحریمها در توافق ژنو هم امروز تخصیص خورده است.
پزشکیان: اگر به مسیر قبل ادامه میدادیم با وجود تحریم وضعیت اقتصادی ما چه میشد!؟ جلیلی : مگر اکنون که مذاکره کردیم همه تحریمها لغو شد!؟
جلیلی : همه حرف این است که ما هم اهرم فشار داریم، باید طوری رفتار میشد که بواسطه ان طرف مقابل وادار به تنازل بشود.
جلیلی : فراموش نمیکنیم که وزیر خارجه امریکا گفت در حالی توافق کردیم که گزینه دیگری نداشتیم.
جلیلی : در ژنو هم قبول کردند در مقابل تنازل ایران ۴ میلیارد بپردازند، اما در مقابل با کاهش قیمت نفت ۳۶ میلیارد ضرر زدند.
عسکری: ریس سابق کمیته هسته ای شورایعالی_امنیت_ملی: ایران ذیل فصل_هفتم نبوده که اکنون بیرون آمده باشد.
باقری: کسی نمیگوید چرا توافق شد، بحث این است که چرا اینهمه امتیاز داده اید، و حالا که اینطور شده، چرا همه مطالبات را نگرفته اید.
باقری : کسی مخالف مذاکره نیست، اما اگر قرار بود موارد مندرج در قطعنامه ها را اجرا کنیم، دیگر چه نیازی به این همه مذاکره بود.
جلیلی: در دولت یازدهم عضو شورایعالی هسته ای نبوده ام.
ابوترابی: اگر مکانیزم_ماشه نبود بهتر بود ولی تیم مذاکره کننده بررسی کرد و به نتیجه رسید که چاره دیگری نیست.
جلیلی: نتیجه لغو_مشروط قطعنامه های شورای امنیت این است که غرب ساز و کاری پیدا خواهد کرد برای کنترل و مهار ایران.
عسکری: قطعنامه۲۲۳۱ میگوید مفاد قطعنامه های قبل را لغو مشروط میکند، نه خود قطعنامه ها را.
بروجردی: نتیجه طرح این بحث شما در شورایعالی چه شد؟جلیلی: پاسخ قانع کننده ای به این نقدها دریافت نکردم وگرنه این انتقادات را مطرح نمیکردم.
جلیلی : اگر متوجه شوم بخشی از انتقادات غلط است، قطعا دیگر مطرح نمیکنم، لجاجت که نداریم! مساله این است که پاسخ قانع کننده ای نشنیدم.
جلیلی : این مباحث نتیجه دهها ساعت بحث خبره ترین کارشناسان این حوزه بود.
بروجردی : این بحث را در شورایعالی هم مطرح کردید، نتیجه چه شد!؟ جلیلی : قرار بود اینرا از آقای شمخانی بپرسید، چرا آنجا نپرسیدید و امروز از بنده می پرسید !؟
جلیلی : دو سال سکوت رسانه ای کردم تا شایبه شخصی بودن و سیاسی بودن انتقادات مطرح نشود.
جلیلی : اگر امروز نقدی مطرح میشود برای آن است که در این شرایط انقلاب_اسلامی بتواند مسیرش را مقتدرتر به پیش ببرد.
جلیلی : حق غنی_سازی نه در مسقط، نه در ژنو و نه در وین ، نه در دوره قبل و نه این دوره، توسط امریکا برسمیت شناخته نشده است.
عسکری : از ۴ سند در برجام صحبت شده است که تنها ۲ سند آن رونمایی شده و اسناد دیگر مخفی مانده است.
انتهای پیام/