به گزارش دزفول امروز به نقل از  روابط عمومی انجمن نویسندگان دزفول چهارمین همایش وارثان قلم دزفول باحضور نویسندگان، شاعران و صاحبان کتاب باسخنرانی نویسنده،محقق واستاددانشگاه دکترمحمدرضاسنگری درتاریخ  پنج شنبه ۲۶/۰۶/۹۴ ساعت ۹ صبح درکتابخانه دکتر پور مهدی بین فلکه بهاران و مسجد شهید توتونچی برگزارخواهدشد
انجمن نویسندگان دزفول از نویسندگان ،شاعران ، اساتید دانشگاه، معلمان ، صاحبان کتاب ،دانشجویان ، دانش آموزان ، قلم به دستان،جلسات قرائت قرآن ، مردم و عموم علاقه مندان جهت شرکت دراین همایش دعوت به عمل آورده است.