25847_182به گزارش دز امروز به نقل از رهیاب/سپتامبر سال ۲۰۱۵عربستان سعودی شاهد دو حادثه بسیار دردناک بود که قربانیان فراوانی با خود به همراه داشت. حادثه اول سقوط جرثقیل در مسجد الحرام بود که منجر به کشته و زخمی تعداد قابل توجهی از حجاج از کشورهای مختلف شد و قبل از آنکه مهلتی برای تحقیق و تفحص درباره این حادثه فراهم شود که آیا عمدی بوده یا تنها به دلیل وزش باد و مانند آن سقوط کرده است فاجعه دوم به وقوع پیوست و آن نیز کشته و زخمی شدن هزاران نفر از حجاج در منا در روز عبد قربان شد.

انتشار ویدیوهای متعدد از این حادثه قلبهای تمامی مسلمانان جهان را به درد آورد اما در این بین دولت عربستان اقدام به کاری کرد که تردیدهای بسیاری را برانگیخت.عربستان سعودی بلافاصله پس از این حادثه اسف بار دستور به دفن حدود ۶۰۰ جنازه داد.
این اقدام در حالی انجام شد که هیچ گونه رجوعی به پزشکی قانونی نشده بود و حتی اثر انگشت این اجساد نیز ثبت نشده است تا بعدها بتوان با هماهنگی سفارتها هویت انها را تشخیص داد.

دکتر عبدالحمید الفوز مشاور سابق وزیر بهداشت و جمعیت مصر با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود به بیان مشاهداتش در حین جستجوی برادر گم شده اش در منا پرداخته است. وی با تکیه بر تجربه ۳۰ ساله حرفه پزشکی اش تاکید می کند که بسیاری از مجروحان این حادثه وضعیتهایی مشابه هم داشتند و آن هم این بود که حالتی از فراموشی به آنها دست داده بود و به همین دلیل است که در بیمارستانها مجهول مانده بودند.

وی که نامه اش را خطاب به سلمان پادشاه عربستان نوشته بود از وی درخواست کرده بود تا درباره این موضوع تحقیق جامعی انجام شود. او در نامه اش می نویسد:

اغلب مجروحانی که در بیمارستان ها دیدیم حالت عجیبی از فراموشی داشتند که قادر به یادآوری نام خود یا کشورشان یا اینکه الان کجا هستند نبودند؛ همچنین دهها جنازه ای که در جستجوی برادرم آنها را دیدم هیچ علامتی که بتوان آن را علت فوت معرفی کرد در آنها نبود و این امر ضرورت اعلام پزشکی قانونی را می طلبد. من حق دارم که کاملا به این موضوع مشکوک باشم و شک من این است که دست خیانتکاری یک بمب گاز سمی را در بین این جمعیت حجاج منفجر کرده باشد که حاصل آن این تعداد زیاد شهدا و مجروحان شده است و در این تردید من بسیاری از پزشکان هم عقیده هستند.